Úvodní stránka » Oblast podnikání

napis_oblasti.png (originál)

PUNTIK_bily.png (originál) hornická činnost
PUNTIK_bily.png (originál) projektová činnost ve výstavbě
PUNTIK_bily.png (originál) stavební práce
PUNTIK_bily.png (originál) obchodní činnost
PUNTIK_bily.png (originál) zeměměřické práce
PUNTIK_bily.png (originál) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
PUNTIK_bily.png (originál) oprávnění k výkonu funkce Hlavního důlního měřiče
PUNTIK_bily.png (originál) vytyčování hranic pozemků
PUNTIK_bily.png (originál) geometrické plány
PUNTIK_bily.png (originál) výškopisné a polohopisné zaměření pro projekty
PUNTIK_bily.png (originál) zaměření a výpočty kubatur
PUNTIK_bily.png (originál) zaměření inženýrských sítí pro dokumentaci správců
PUNTIK_bily.png (originál) vytyčování staveb s prostorovou skladbou
PUNTIK_bily.png (originál) vytyčování liniových staveb
PUNTIK_bily.png (originál) vytyčování mostních konstrukcí
PUNTIK_bily.png (originál) pasportizace staveb
PUNTIK_bily.png (originál) kompletní geodetická dokumentace pro kolaudační řízení
PUNTIK_bily.png (originál) měření a vyhodnocení deformací staveb
PUNTIK_bily.png (originál) zaměření a vyhodnocení geometrických parametrů jeřábových drah
PUNTIK_bily.png (originál) digitalizace analogových map
PUNTIK_bily.png (originál) pořizování digitálních archivů
PUNTIK_bily.png (originál) posuzování vlivů na životní prostředí

PUNTIK_bily.png (originál) činnost technických poradců v oblasti životního prostředí a chemie
PUNTIK_bily.png (originál) konzultační činnost v životním prostředí

 


Kontakt

Geomining, a. s.
SÍDLO: Rooseveltova 1598, 272 02 Kladno
+420 312 245 812
FAX +420 312 240 822