Úvodní stránka » Reference

napis_referencni_zk.png (originál)  

PUNTIK_bily.png (originál) rekultivace 5. etapy skládky tuhých odpadů Michalovice, plnění: 2008, finanční objem: 13,2 mil. Kč

PUNTIK_bily.png (originál) výstavba 3. etapy skládky tuhých odpadů Votice, plnění: 2009, finanční objem: 28,85 mil. Kč - vytyčování hranic pozemků a vyhotovení geom. plánů pro pozemkové úřady Kladno, Rakovník, Beroun

PUNTIK_bily.png (originál) předprojektové zaměření pro výstavbu silničního okruhu Prahy v úseku Letiště Ruzyně – D6  -  SUDOP Praha a.s. 

PUNTIK_bily.png (originál) pravidelné roční měření a výpočty kubatur lomu Babín  - ČLUZ a.s.   

PUNTIK_bily.png (originál) zaměřování pokládky DOK a MTS okres Rakovník, Kladno, Beroun, Neratovice, Praha – západ  - O2

PUNTIK_bily.png (originál) vytyčovaní stavby ÚSZS Kladno – Krajský úřad Středočeského kraje  

PUNTIK_bily.png (originál) vytyčování stavby logistického centra Transport logistic park Kunice – Strabag a.s.  

PUNTIK_bily.png (originál) vytyčovací práce na výstavbě mostních konstrukcí silničního okruhu kolem Prahy stavba 514 Lahovice – Slivenec  - Strabag a.s.

PUNTIK_bily.png (originál) zaměření a vyhotovení 3D modelu železniční vlečky v úseku Nučice – lom Mořina  - Lomy Mořina a.s.

PUNTIK_bily.png (originál) pasportizace stávajících staveb Nemocnice Kladno pro projekt přestavby – Nemocnice Kladno a.s.

PUNTIK_bily.png (originál) měření a vyhodnocení poklesů terénu pro vyhodnocení následků důlní činnosti  -  Palivový kombinát Ústí nad Labem a.s.

PUNTIK_bily.png (originál) měření a vyhodnocení deformací stavby bazénu koupaliště Bažantnice  - Magistrát města Kladno

PUNTIK_bily.png (originál) zaměření a vyhodnocení geometrických parametrů jeřábových drah v areálu bývalé huti POLDI  -  Třinecké Železárny a.s.

PUNTIK_bily.png (originál) zhotovení kompletního digitálního archivu důlněměřické a geologické dokumentace – Důl Kladno Libušín

PUNTIK_bily.png (originál) zajištění opuštěného hlavního důlního díla Buštěhradská dědičná jáma v k. ú. Dubí u Kladna, plnění: 2009, finanční objem: 1, 8 mil. Kč 


Kontakt

Geomining, a. s.
SÍDLO: Rooseveltova 1598, 272 02 Kladno
+420 312 245 812
FAX +420 312 240 822